Mijn favorieten

De gegevens van de verkoper en de koper en gemaakte afspraken worden vastgelegd in een koopovereenkomst. Deze wordt ter controle naar partijen opgestuurd, waarna deze na goedkeuring door alle partijen wordt ondertekend.